بدن انسان در شرایط  فشار یک اتمسفر خلق شده است و هرگونه تغییردر فشار محیطی به نوعی یک پدیده غییر فیزیولوژیک و در شرایط شدیدتر پاتولوژیک تلقی میگردد.

در کوهنوردان حرفه ایی و یا در پرسنل حوزه هوا و فضا نیز شرایط کم شدن فشار محیطی و گرانش موجب صدمات هستند .

در کارگران تونل و غواصان مسئله افزایش فشار محیطی  می تواند به دلایل مختلف متابولیسم سلولی را تغییر دهد . افزایش نیتروژن درون سلولی و افزایش فشار که می تواند بر کلیه فعالیتهای آنزیمی سلولی تغییر ایجاد کند مسئله ای است که در حوزه طب هایپرباریک به آن پرداخته میشود .

اگر چه افزایش اکسیژن رسانی بافتی به طرق گوناگون در شرایط هیپرباریک رخ میدهد ولی بسیاری از جنبه های ریزسلولی این مبحث در پس پرده ایی از ابهام است که تحقیقات خاص خود را طلب میکند .

در حال حاضر طب اکسیژن درمانی با فشار بالا  Hyperbaric Oxygen Therapy  HBOT  تا سال ۲۰۱۳ از طرف FDA برای ۱۴ بیماری متفاوت تاییدیه درمان گرفته است . با تغییر تکنولوژی انتظار داریم که کپسولهای هایپرباریک ایمن ،سبک و ارزان بزودی در اختیار اکثر مناطق دنیا و بخصوص کشورهای درحال توسعه مانند  ایران قرار گیرد ومصرف روزافرونی پیدا کند .

طب غواصی (3)

امید است دردهه آینده طب HBOT با کمک صنعت نانو به کپسولهای نسل جدید مجهز گردد  تا امکان تحقیقات گسترده جهانی را فراهم کند.

هم اکنون در اکثر کشورهای پیشرفته بخش HBOT در اکثر بیمارستانهای اورژانس جهان بطور ثابت یا متحرک ( زمینی – دریایی – هوایی) وجود دارد و مصارف گسترده ایی در بیماریهای اورژانس ایفا میکند.

طبیعی است هر بیماری با علت هیپوکسی کاندید مناسبی برای درمان با HBOT باشد و جدیداً تحقیقات گسترده ایی در حوزه ایسکمی قلبی و ایسکمی مغزی در حوزه HBOT انجام شده است .

طب غواصی (1)

اینجانب  با داشتن سابقه هفت سال مطا لعه در حوزه غواصی و طب آن و گذراندن دورهای درون و برون مرزی غواصی و دوره AMED در مرکز HBOT در دانشگاه ملی سنگاپور بخش SHUMCEو عضو رسمی SPUMS پزشکان زیر آب اقیانوسیه جنوبی و عضو کوچکی از انجمن صنفی غواصان ایران  امیدوارم بتونم درجمع آوری اطلاعات  مورد نیاز دراین حوزه بصورت کتاب کمک کوچکی در پیش برد علم اکسیژن درمانی در فشار بالا واستفاده هم زمان از انواع خون مصنوعی برای درمان بیماریهای حاد ایسکمیک انجام دهم .