اثربخشی اوزون ( ازن- ازون – اوزن) درمانی در بیماران دارای ضایعات زخم ناشی از دیابت قندی

چکیده مقدمه: گسترش ضایعات پا و نکروتیک یکی از خطرناکترین عوارض جراحی بیماری دیابت است قندی که موجب میزان مرگ و میر بالا، ناتوانی زودرس ، هزینه های اقتصادی زیاد در زمینه درمان و توانبخشی می شود. موارد ذکر شده در بالا واقعیت قابل توجهی از مشکل پای دیابتی را تعیین می کند و لزوم […]