مبانی طب هایپرباریک – پیشگفتار مولف

ضمن شکر و سپاس بی انتها به درگاه الله که جز خیر و مهربانی نیست باید عرض کنم آنچه تا بحال به عناوین مختلف و صورتهای متفاوت به عنوان تحقیقاتی در حوزه علم اکسیژن درمانی با فشار بیش از یک اتمسفر HBOT انجام گرفته است منتج به تایید اثرات درمانی این روش کم خطر توسط […]

فصل نهم :واکنش داروها با اکسیژن فشار بالا

واکنش داروها  با اکسیژن فشار بالا          Drug Interactions with Hyperbaric Oxygenation * اکسیژن بعنوان دارو           Oxygen as a Drug زمانی که اکسیژن در فشار بالاتری از یک امسفر استنشاق می شود خودش به عنوان یک دارو تلقی می گردد. با این تعریف اکسیژن دارویی است که می […]

فصل هشتم :موارد مصرف و موارد منع مطلق مصرف و عوارض اکسیزن درمانی با فشار بالا

موارد مصرف و موارد منع مطلق مصرف و عوارض اکسیزن درمانی با فشار بالا Indication, Contra indications and Complication of Therapy   موارد مصرف           Indication موارد مصرفی که توسط انجمن UHMS(Underwater Hyperbaric Medical Society )  مورد تایید قرار گرفته است به شرح زیر میباشد  : که در جدول ۸٫۱ خلاصه شده است […]

فصل هفتم:تجهیزات مورد استفاده در طب هایپرباریک

تجهیزات مورد استفاده در طب هایپرباریک   Equipment used in Hyperbaric Medicine  – مقدمه     Introduction – وسیله اصلی مورد استفاده در طب هایپرباریک اتاقک فشار (هایپرباریک) است. این اتاقک ضمن اینکه توانایی تجویز اکسیژن صد در صد را دارد می تواند فشار بیشتر از یک اتمسفر که معادل فشار دریاست را تحمل کند. اندازه، شکل و میزان […]

اکسیژن درمانی – قسمت چهارم

سیستم های با جریان بالای اکسیژن۱ هر گاه نیاز به FIO۲ مشخص داشته باشیم و نمای تنفسی بیمار ثابت نباشد، از سیستم با جریان بالای اکسیژن استفده می کنیم. مهمترین مشخصه این وسایل فراهم نمودن اکسیژن با FIO۲ مشخص ( مثلا از ۲۴% تا ۱۰۰%) می باشد و ارتباطی با نحوه تنفس بیمار ندارد. ماسک ونچوری، چادر […]

اکسیژن درمانی – قسمت سوم

هدف :  بررسی تاثیر تنفس سطحی بر روی FIO۲ مثال ۲ : حال اگر بیمار قبل با فلوی اکسیژن, RR=20/min, 6 lit/min I/E= داشته باشد، FI O۲ حاصل را محاسبه کنید. Tidal Volume=300cc ۵۰cc اکسیژن ۱۰۰% خالص در فضای ذخیره ای موجود است که با شروع دم وارد ریه می گردد. در ۱ sec زمان مربوط به دم با توجه […]

اکسیژن درمانی – قسمت دوم

عدم تناسب میزان تهویه و گردش خون به عدم تعادل بین جریان خون و تهویه، VIQ mismatchگفته می شود. این پدیده سبب می شود که ترکیب گازهای آلوئولی در قسمتهای مختلف ریه متفاوت شود. بدین ترتیب که بعضی قسمتهای ریه که دارای تهویه ی کمتری هستند،حاوی میزان دی اکسید کربن بالاتری خواهند شد و قسمتهایی […]

اکسیژن درمانی – قسمت ششم

منابع تولید اکسیژن سه نوع منبع اکسیژن جهت امور درمانی وجود دارد. الف) اکسیژن مایع داخل تانک های مخصوص قرار دارد. تانک های بزرگ توسط بیمارستانها و تانک های کوچک جهت مصارف در منزل به کار برده می شوند. تانک های اکسیژن مایع توسط تامین کننده اکسیژن مایع مجددا پر می شوند. تصویر ۱-۳ ذخیره […]

فصل دهم :بیماری تقلیل فشار

بیماری تقلیل فشار    DCS   Decompression Syndrome  –  مقدمه    Introduction بیماری تقلیل فشار DCS نوعی از بیماریهای گروه  دیس باریسم Dysbarism است که بطور عموم به بیماریهانی اطلاق می شود که به دلیل تغییر فشار محیطی دچار مشکلات پاتوفیزیولوژیک میشوند که می تواند طیفی از علایم را  ایجاد کند  – از دیگر بیماریهایی که جزء گروه […]

اکسیژن درمانی – قسمت پنچم

مسمومیت با اکسیژن در ریه ها    Oxygen Toxicty  Pulmonary – معمولا در شرایط نرموباریک اکسیژن صد در صد ۱۰۰% حداقل ۲۴hr ساعت وقت احتیاج داریم تا تظاهرات بالینی ریوی آشکار شوند- اگرچه این مدت زمانی در انسانی که در فشار ۲-۳ATA اتمسفر قرار می گیرد خیلی زودتر ظاهر می شوند. – مکانیزم اصلی مسمومیت با اکسیژن در روش HBO افزایش […]