تهران ، خ ولیعصر، روبروی پارک ملت، پلاک ۲۶۱۷، ساختمان داستو، ط ۵، و ۲۲

اکسیژن درمانی با فشار بالا

مبانی طب هایپرباریک -مقدمه

  بدن انسان در شرایط  فشار یک اتمسفر خلق شده است و هرگونه تغییردر فشار محیطی به نوعی یک پدیده غییر فیزیولوژیک

اکسیژن درمانی – قسمت چهارم

سیستم های با جریان بالای اکسیژن۱ هر گاه نیاز به FIO۲ مشخص داشته باشیم و نمای تنفسی بیمار ثابت نباشد، از سیستم با

اکسیژن درمانی – قسمت سوم

هدف :  بررسی تاثیر تنفس سطحی بر روی FIO۲ مثال ۲ : حال اگر بیمار قبل با فلوی اکسیژن, RR=20/min, 6 lit/min I/E= داشته باشد، FI